.
Ziekmelding afbeelding

Ziekmelding

U meldt zich voor werktijd ziek bij de opdrachtgever. Daarnaast meldt u zich (voor 09.00 uur) ziek bij eMVeflex onder 053 538 38 82.

Wij melden u aan bij onze Arbodienst Flexcom4.

 

U dient bereikbaar te blijven.

 

Tijdens uw ziekteperiode bent u verplicht om ons ziekteverzuimreglement te volgen. Check uw rechten en plichten!

 

 

U meldt zich beter bij: de opdrachtgever, eMVeflex en Flexcom4 op 024-3741666