.
Nieuws afbeelding

VAKANTIEGELD, WELK BEDRAG ONTVANGT U NETTOVAKANTIEGELD, WELK BEDRAG ONTVANGT U NETTO

Het vakantiegeld, of de vakantiebijslag of vakantietoeslag, is meestal 8 procent van het bruto loon.Welk bedrag ontvangt u netto oftewel hoeveel belastingen betaal ik hierover ?

Hoeveel vakantiegeld krijgt u?

Het vakantiegeld, of de vakantiebijslag of vakantietoeslag, is meestal 8 procent van het bruto loon. Het wordt meestal eind mei uitgekeerd. En het wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Welk bedrag ontvangt u netto?

Stel, u  verdiende in de afgelopen twaalf maanden 2.000 euro bruto per maand. Dan heeft u over elke maand 160 euro opgebouwd. Ofwel: 1.920 euro over het hele jaar. Maar dat is bruto; u moet over dit bedrag nog belasting betalen. Hoeveel? Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen. Hieronder vindt u een indicatie van de netto bedragen bij verschillende inkomens.

Tabel: Hoeveel vakantiegeld? (in €)

bruto maandloon

bruto vakantiegeld

netto vakantiegeld

1500

1440

1300

2000

1920

1150

2500

2400

1350

3000

2880

1450

3500

3360

1700

4000

3840

1950

4500

4320

2200

NB: In de tabel is er vanuit gegaan dat het bruto maandloon de afgelopen 12 maanden gelijk was. Heeft u sommige maanden korter gewerkt of minder verdiend, dan zal het netto bedrag lager zijn.

Toelichting

Het vakantiegeld bedraagt bruto ongeveer een maandsalaris. Toch houdt u er netto veel minder aan over. Dat komt door de manier waarop belasting wordt geheven over het vakantiegeld. Lees hieronder hoe dat werkt.

Belastingen

Het belastingstelsel heeft verschillende belastingschijven. Hoe meer u verdient, hoe hoger de belasting. De werkgever houdt hier al rekening mee en houdt elke maand een deel van het inkomen in.

Belastingschijf

Inkomen

Percentage belasting

Eerste schijf

Tot € 68.508

37,35 procent

Tweede schijf

Vanaf € 68.508

49,50 procent

Het belastingtarief tot 68.508 euro is 37,35 procent in 2020. Vanaf 68.508 euro is het 49,50 procent.

Het vakantiegeld komt echter bovenop dit inkomen en valt daardoor in het hoogste tarief. Het kan zijn dat het vakantiegeld volledig in een bepaalde belastingschijf valt, of voor een deel in een schijf en een deel in een andere schijf. Dit wordt bijzonder tarief genoemd.

Heffingskortingen

U hebt ook recht op heffingskortingen: de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Die verlagen de belasting. Vanaf een bepaald inkomen gaan die heffingskortingen omlaag. Deze heffingskortingen worden ook elke maand verrekend. Omdat het vakantiegeld bovenop het reguliere loon komt, kan het zijn dat de heffingskortingen aan het einde van het jaar lager uitvallen. Dan moet er geld terugbetaald worden. Om dat te voorkomen wordt er over het vakantiegeld een extra verrekening percentage toegepast.

Inkomen

Verrekening percentage loonheffingskorting

Tot € 7.850

0%

€ 7.850 tot € 10.715

-2,81%

€ 10.715 tot € 19.844

-28,81%

€ 19.844 tot € 20.712

-1,66%

€ 20.712 tot € 34.955

4,02%

€ 34.955 tot € 68.508

11,67%

€ 68.508 tot € 106.493

6%

Vanaf € 106.493

0%

 

Voorbeeld

Stel: u heeft de afgelopen twaalf maanden elke maand 1.500 euro bruto verdiend. Het jaarsalaris is dan 18.000 euro (12 x 1.500). Uw vakantiegeld is dan 1.440 euro (8% van 18.000). Uw totale jaarinkomen is dan 19.440 (18.000 + 1.440) waardoor het belastingtarief 37,35% bedraagt en het percentage waarmee de heffingskortingen worden verrekend is -28,81%. U moet daarom 537 euro belasting betalen over het vakantiegeld (37,35% over 1.440). De heffingskortingen die worden verrekend zijn -414 euro (-28,81% over 1.440). Het netto vakantiegeld is dan 1.317 euro (1.440 min 537 min -414).

Totale percentage

€ 0 t/m € 7.849 = 0% + 0%

€ 7.850 t/m € 10.714 = 37.35 % - 2.81%           = 34.54 %

€ 10.715 t/m € 19.843 = 37.35 % - 28.81%       = 8.54 %

€ 19.843 t/m € 20.711 = 37.35 % - 1.66%                   = 35.69 %

€20.712 t/m € 34.954 = 37.35 % + 4.02%                   = 41.37 %

€ 34.954 t/m€ 68.507 = 37.35% + 11.67%        = 49.02 %

€ 68.508 t/m € 106.492 = 49.50% + 6.00%       = 55%

€ 106.493 en hoger = 49.50% + 0%                  = 49.5 %

Download Hoeveel vakantiegeld krijgt u.docx Terug naar het overzicht